INTEGRITETSPOLICY

Denna integritetspolicy beskriver hur Jack’s Burger hanterar dina personuppgifter enligt GDPR (General Data Protection Regulation).

Personuppgifter är data som på något sätt identifierar dig som person som exempelvis namn/kontaktperson, adress/fakturaadress och telefonnummer/e-postadress. Information gällande bokningar och försäljning räknas inte som personuppgifter, då de omfattas av bokföringsregler och redovisningsplikt.

Jack’s Burger är personuppgiftsansvarig, vilket innebär ansvar för att dina uppgifter behandlas på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning.


Vilka personuppgifter samlar vi in och hur hämtar vi in dem?

Jack’s Burger hämtar in namn och uppgifter när personer kontaktar oss. Vi tar endast in uppgifter som krävs för att kontakta dig. 

Vår hemsida kan också innehålla länkar till tredje parts webbplatser. Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser, var vänlig notera att dessa webbplatser har sin egen policy, vilken Jack’s Burger inte har någon kontroll över. Du bör noggrant utvärdera policyerna på dessa webbplatser innan du skickar några personuppgifter till dem.

Överföring till tredje land
Vi strävar efter att alltid behandla dina personuppgifter inom Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Men i vissa fall överförs data till tredje land, exempelvis webbplatsdata till Google Analytics. När dina personuppgifter överförs till ett land utanför EU och EES som inte säkerställer en adekvat nivå av skydd av personuppgifter använder vi Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler för att se till att dina uppgifter behandlas i enlighet med lagen och denna policy. Dessutom har vi adderat ytterligare säkerhetsåtgärder, såsom anonymisering och pseudonymisering av tillexempel IP-adresser, i de fall där vi anser att skyddet av din integritet behöver stärkas.

Om du har kontaktat Jack’s Burger kan du välja att bli borttagen från mail.

Cookies och Jacksburger.se

  1. Vad är en cookie?
    Cookies är små textfiler eller delar av information som sparas på din enhet (exempelvis dator, smartphone eller läsplatta) genom din webbläsare när du besöker Jack’s Burger’s webbplats, vidare benämnt som Sidorna. Varje cookie innehåller vanligtvis ett slumpmässigt genererat unikt nummer, namnet på sidan cookien kommer ifrån samt dess livslängd, d.v.s. hur länge cookien finns lagrad på din enhet. Cookies utgör inget hot mot din enhet och överföring av exempelvis virus är därför inte möjlig.
  2. Vad använder vi cookies till?
    Vi använder Cookies för att förbättra din upplevelse på våra Sidor. Vi använder även cookies för att sammanställa anonym, aggregerade statistik som gör det möjligt att förstå hur användare använder våra Sidor vilket på sikt hjälper oss att förbättra Sidornas struktur och innehåll. Vi använder även Cookies för att förstå vår målgrupp och därmed förbättra våra restauranger och marknadsföring.

Kontakt
Har du frågor om hur Jack’s Burger hanterar dina personuppgifter eller om du vill nyttja dina rättigheter att korrigera alternativt avregistrera dessa, så kontaktar du oss enklast via mail info@jacksburger.se.

Har du synpunkter på att vi inte har uppfyllt dina rättigheter enligt GDPR har du rätt att överklaga till tillsynsmyndighet.

Välj beställningsleverantör nedan